ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมร่วมมือสหประชาชาติ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมร่วมมือสหประชาชาติ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมร่วมมือสหประชาชาติ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

              ในโอกาสที่ Mrs. Gita Sabhawal ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการฯ เน้นย้ำแนวทางการทำงานของรัฐบาลไทย ในการมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพลิกวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้เป็นโอกาสในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของไทยควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อมุ่งไปสู่ Build forward Greener เน้นการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อปรับเปลี่ยนชีวิตวิถีใหม่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกล่าวถึงโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ อาทิ ความร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรท้องถิ่น ในการรับมือกับปริมาณขยะพลาสติกที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงล็อคดาวน์ อาทิ การตั้งจุด Drop off รับขยะพลาสติกจากครัวเรือน เพื่อนำไปรีไซเคิล-อัพไซเคิล  รวมถึง การท่องเที่ยวแบบ New normal ในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เป็นต้น

               นอกจากนั้นแล้ว รัฐมนตรีว่าการฯ ได้กล่าวถึงแนวนโยบายในปีที่ ๒ ของการดำรงตำแหน่ง ที่จะขับเคลื่อนภารกิจในการสานต่อและต่อยอดการดำเนินงานจากปีแรก เพื่อขับเคลื่อนการจัดการกับมลพิษ โดยยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของสหประชาชาติในด้านต่างๆ อาทิ  ขยะพลาสติก ขยะทะเล มลพิษด้านฝุ่นละออง การลดก๊าซเรือนกระจก และ การลดการนำเข้าขยะมลพิษและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ Mrs. Gita Sabhawal แจ้งว่าเยาวชนไทยให้ความสนใจกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก รวมทั้งหน่วยงานภายใต้สหประชาชาติมีโครงการนำร่อง (Pilot project) เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนในระดับชุมชนในหลายจังหวัด โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรฯ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการฯ แจ้งว่าจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ต่างมีลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน และเป็นกลุ่มจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการดูแล หากหน่วยงานของสหประชาชาติสนใจ ก็ยินดีที่จะประสานงานร่วมกันต่อไป

แกลเลอรี่