ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 19

ทส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 19

ทส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 19
วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 19 เพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่ข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 77 คน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม และปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน และการประสานงานเป็นเครือข่ายของข้าราชการ โดยในการนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทและแนวทางการเป็นข้าราชการที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช
ภาพ: ธนชัย, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่