ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ เปิดการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

วราวุธ เปิดการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

วราวุธ เปิดการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน
   วันนี้ (12 ก.ย. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ ประเด็นปัญหา รวมทั้งกําหนดแนวทาง และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประภัส โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทธ สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย คณะผู้บริหาร ทส. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
   โดยในที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์ ปัญหา เรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เรื่องโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เรื่องการว่างงาน เรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ทส. ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่​ที่ได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้​ ยังฝากให้พี่น้องประชาชนตระหนักถึงเรื่องความสำคัญของการปลูกป่าอีกด้วย

 

แกลเลอรี่