ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ เปิดการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

วราวุธ เปิดการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

วราวุธ เปิดการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

   วันนี้ (13 ก.ย. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ ประเด็นปัญหา รวมทั้งกําหนดแนวทาง และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร ทส. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
   โดยในที่ประชุมได้รายงานสรุปถึงสถานการณ์ ประเด็นปัญหา ดังนี้
   1. ปัญหาเรื่องที่ดิน
   2. ปัญหาเรื่องช้างป่า
   3. ปัญหาเรื่องการปรับภูมิทัศน์และการจัดระเบียบแพ
   4. ปัญหาเรื่องไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
   5. ปัญหาเรื่องภัยแล้ง
   6. ปัญหาเรื่องยาเสพติด
   7. ปัญหาเรื่องทางด้านการเมือง
   8. ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   9. สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
   รมว.ทส. กล่าวว่า ปัญหาเรื่องที่ดิน ยังมีพื้นที่บางส่วนของราชการที่ทับซ้อนกับพื้นที่ของพี่น้องประชาชน ทางกระทรวงฯ จะนำไปหารือกับคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) สำหรับปัญหาไฟป่าหมอกควัน ทางกระทรวงฯ ได้แนะนำ ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่​ รวมทั้ง​ ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเกิดไฟป่า และในเรื่องปัญหาภัยแล้งได้มอบหมายกรมทรัพยากรน้ำบาดาลขุดเจาะบ่อบาดาล และให้กรมทรัพยากรน้ำ​ เร่งหาแหล่งน้ำผูกรวมทำเป็นอ่างพวง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้น ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ส่งเสริม​ และเน้นเรื่องการปลูกป่า​ รวมไปถึงการดูแลบำรุงผืนป่า เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำของจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้​ กระทรวงฯ​ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้มีการวางแผนและแนวทางในการสร้างแหล่งอาหาร​ แหล่งน้ำให้กับช้างป่าเพื่อดึงช้างให้กลับเข้าป่า​ เป็นการแก้ปัญหาช้างป่าอีกด้วย

แกลเลอรี่