ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. มอบโล่เกียรติยศให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563

รมว.ทส. มอบโล่เกียรติยศให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563

รมว.ทส. มอบโล่เกียรติยศให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563

           วันนี้ (11 กันยายน 2563) เวลา 16.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศ แด่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อแทนคำขอบคุณและเชิดชูเกียรติ ในโอกาสที่ผู้ทำคุณประโยชน์ จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2563 นี้ด้วย

             ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตความโดยสรุปว่า “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเทกายใจทำงานเพื่อกระทรวงมาโดยตลอด ประสบการณ์ที่ทุกท่านมีจะเป็นประโยชน์ที่ประเมินค่ามิได้ให้แก่ข้าราชการรุ่นหลัง และความรู้ความสามารถที่ท่านมีจะยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ต่อแผ่นดิน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เกษียณทุกท่านเช่นเดิม”

            นอกจากนั้น นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้อ่านกลอนเชิดชูเกียรติและกล่าวว่า “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะยังเป็นบ้านที่อบอุ่น รอต้อนรับทุกท่านเสมอไม่เปลี่ยนแปลง”

            อีกทั้ง นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวความรู้สึกในฐานะตัวแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอีกด้วย สำหรับบรรยากาศภายในงาน มีคณะผู้บริหารทุกระดับ ข้าราชการ และบุคลากรทุกภาคส่วน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมา

แกลเลอรี่