ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดอบรม ผู้นำเครือข่าป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ดูแลป่าไม้และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ทส. จัดอบรม ผู้นำเครือข่าป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ดูแลป่าไม้และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ทส. จัดอบรม ผู้นำเครือข่าป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ดูแลป่าไม้และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม”
วันนี้ (16 กันยายน 2563) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการณ์ ในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายจตุพร กล่าวว่า “เครือข่ายป่าชุมชน คือหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีส่วนช่วยในการดูป่าไม้ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าอย่างสูงสุดและเกิดความเหมาะสม”

สำหรับป่าชุมชนนั้น ในปัจจุบันมีจำนวนมากถึง 11,327 ป่าชุมชน รวมพื้นที่กว่า 6.29 ล้านไร่ มีหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจำนวน 13,028 หมู่บ้าน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน จนสามารถนำไปขยายผลต่อในพื้นที่ เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายสามารถดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องผืนป่า รวมถึงเป็นการยกระดับการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในระดับประเทศอีกด้วย

แกลเลอรี่