ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรฯ​ คว้า 9 “รางวัลเลิศรัฐ” จาก รองนายก วิษณุ การันตีความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชน

กระทรวงทรัพยากรฯ​ คว้า 9 “รางวัลเลิศรัฐ” จาก รองนายก วิษณุ การันตีความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชน

กระทรวงทรัพยากรฯ​ คว้า 9 “รางวัลเลิศรัฐ” จาก รองนายก วิษณุ การันตีความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชน

วันนี้ (16 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น.​  นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ (ทส.)​ เข้ารับรางวัลระดับดีเด่นและระดับดี ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.​ 2563 จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี​ฯ​ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลลูน อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี​ โดย ทส. ได้รับรางวัล จำนวน 9 รางวัล ดังนี้ 

1. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น 1 รางวัล คือโครงการประจวบคีรีขันธ์ไร้ถังขยะ ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดี 1 รางวัล คือ โครงการการแก้ปัญหาฝุ่นมลพิษด้านละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
3. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น 1 รางวัล คือ โครงการสานพลังเครือข่ายเพื่อสร้างป่าอย่างยั่งยืน พื้นที่นาแห้ว จังหวัดเลย ของ กรมป่าไม้ 
4. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี 4 รางวัล คือ 1) การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพานพร้อมระบบระจายน้ำ เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ของ กรมทรัพยากรน้ำ 2) โครงการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 3) โครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรคืนชีวิตให้ชุมชน ของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (นครสวรรค์) 4) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
บ-ว-ร สู่ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ของ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 
5. สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน ระดับดี 1 รางวัล คือ กองทุนสิ่งแวดล้อมกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กรณีโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าใหญ่โคกจิก-ตาลอก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 1 รางวัล ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รางวัลเลิศรัฐนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกย่องเชิญชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแก่หน่วยงานภาครัฐทั้งปวง

นายวิษณุ กล่าวว่า “ขอให้ทุกหน่วยงานราชการตั้งความเป็นเลิศเอาไว้ เพราะเมื่อเราพัฒนาผลงานไปเพื่อประชาชนเราผู้ให้บริการก็จะมีความอิ่มเอิบใจไปด้วย”

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป เพื่อให้ประชาชนมีการดำเนินวิถีชีวิตอย่างมีความสุข บนพื้นฐานการมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี​ และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน

สำหรับการมอบรางวัลเลิศรัฐนี้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานราชการที่พัฒนาประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยมในการให้บริการประชาชน มีการแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทบริการภาครัฐ ประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และประเภทคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยในปีนี้มีหน่วยงานราชการจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เข้ารับรางวัล จำนวน 198 รางวัล ซึ่งบรรยากาศภายในงาน ได้มีการจัดถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom ไปทุกหน่วยงานทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อีกด้วย

แกลเลอรี่