ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ที่ปรึกษา รมว.สิ่งแวดล้อม"ยุทธพล" เดินหน้าเร่งโครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.สิ่งแวดล้อม"ยุทธพล" เดินหน้าเร่งโครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เพชรบุรี

ที่ปรึกษา รมว.สิ่งแวดล้อม"ยุทธพล" เดินหน้าเร่งโครงการน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ จ.เพชรบุรี

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หายาก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านหนองปลวก หมู่ 9 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง และ บ้านหนองแขม หมู่8 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

โดยโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นโครงการโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามแนวนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้จัดทำการสำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพื่อนำน้ำใต้ดินมาช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับทำการเกษตร โดยผนวกแนวคิดการใช้แผงโซลาร์เซลล์ดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อประหยัดงบประมาณรายจ่ายค่าไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น โดย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปีนี้ ที่ได้รับการอนุมัติโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

แกลเลอรี่