ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมงานสถาปนากรมป่าไม้ สานต่อ 5 ภารกิจสู่ปีที่ 125

ทส.ร่วมงานสถาปนากรมป่าไม้ สานต่อ 5 ภารกิจสู่ปีที่ 125

           วันนี้ (18 ก.ย. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร ทส. ข้าราชการ และพนักงานกรมป่าไม้ ร่วมกันทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของบรรพชนและวีรชนป่าไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 124 ปี วันสถาปนากรมป่าไม้ ประกาศสานต่อ 5 ภารกิจ ก้าวสู่ปีที่ 125 เดินหน้าพัฒนาระบบปฏิบัติการ “พิทักษ์ไพร” ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมไล่ต้อนแก๊งรุกป่า ส่งเสริมปลูกไม้มีค่า ขยายผลป่าชุมชน 15,000 แห่ง เร่งจัดสรรที่ดิน 5 ลุ่มน้ำ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ รวมถึงขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนช่วยคนไทยสู้ภัย “โควิด-19” ลุยจ้างงาน 30,000 อัตรา ทั่วประเทศ
           นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร หนังสือชมเชยแก่ผู้ช่วยเหลือกรมป่าไม้ และรางวัลอื่นๆ พร้อมกล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานของกรมป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการดูแลทรัพยากรป่าไม้มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยได้พัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติด้วยการสร้างเครือข่าย และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ในท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนและถูกเพิกถอนสิทธิในการอยู่อาศัยและการทำกินในพื้นที่เดิม และไม่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้มาตรการอนุรักษ์ดิน น้ำ และป่าไม้ ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดสำหรับนายทุนและกลุ่มชนที่บุกรุกพื้นที่ป่าไม้

แกลเลอรี่