ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ 88 หน่วยงานภาครัฐ ต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย

ทส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ 88 หน่วยงานภาครัฐ ต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย

ทส. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ 88 หน่วยงานภาครัฐ ต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย
      วันนี้ (25 ก.ย. 63) เวลา 9.00 น. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานราชการที่ผ่านการประเมินโครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" จำนวน 88 ราย แบ่งเป็นระดับทอง 67 หน่วยงาน ระดับเงิน 16 หน่วยงาน และระดับทองแดง 5 หน่วยงาน เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานต่างๆที่มุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับการบริหารจัดการและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารให้มีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีด้านการจัดการน้ำเสีย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของประเทศไทย ส่งผลให้สามารถยกระดับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหารทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       นายยุทธพล กล่าวว่า รัฐบาลนำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการปรับปรุงกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศใหม่ให้มีระบบและมีเอกภาพยิ่งขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยการลดปริมาณน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษและการนำน้ำเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การขับเคลื่อนการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง รัฐบาลมุ่งหวังให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเข้มข้นและจริงจัง  ขณะเดียวกันสามารถรองรับการระบายน้ำทิ้งในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งในวันนี้ ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย และขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างดีในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และพร้อมที่จะขับเคลื่อนกลไกการจัดการน้ำเสียของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งสิ่งที่พวกเราทำในวันนี้ ก็เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับลูกหลานเราในอนาคต และขอให้รักษามาตรฐานด้านการจัดการน้ำเสียที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

แกลเลอรี่