ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การตรวจราชการ (การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย) ของ ผต.ทส. (นายนพพล ศรีสุข) ณ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส (16 พ.ย. 60)