ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การคัดเลือกกรรมการจริยธรรม
ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปิดรับโหวตภายในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

 

กรรมการจริยธรรม ตามข้อ 14 (2) ​กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน โดยขอให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมการจริยธรรม จำนวน 2 คน

กรรมการจริยธรรม ตามข้อ 14 (3) กรรมการสองคนซึ่งเป็นข้าราชการในส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน โดยขอให้ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการจริยธรรม ​จำนวน 2 คน