ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ขอเชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ขอเชิญสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

          สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขอเชิญองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชน ที่สนใจ เสนอชื่อผู้แทนภาคเอกชน เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ( สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://neb.onep.go.th/ สอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2265 6610 )

เอกสารแนบ

ประกาศฯ

ขนาดไฟล์:1.55 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 26 ครั้ง