ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 5/2563

ปลัด ทส. ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 5/2563

ปลัด ทส. ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 5/2563

       วันนี้ (14 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการจัดการปัญหาขยะบนเกาะ และเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทสถานประกอบการกิจการซ่อมยานพาหนะ และแฟ้มเอกสาร ตลอดจนพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและติดตามผลการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมบริเวณในและรอบเหมืองแร่ของบริษัท ทุ่งคำ จำกัด ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยโอกาสนี้ อธิบดีและผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

แกลเลอรี่