ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส.ร่วมกิจกรรม “VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

รมว.ทส.ร่วมกิจกรรม “VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

รมว.ทส.ร่วมกิจกรรม “VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

    วันนี้ (14 ต.ค. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมคณะรัฐมนตรีทำกิจกรรมจิตอาสา “VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานนำคณะรัฐมนตรี จิตอาสา นักเรียน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมปล่อยปลายี่สก ปลานิล และปลาตะเพียน พร้อมโยนลูกบอลจุลินทรีย์ (EM Ball) เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย และปรับสภาพสมดุลของสิ่งแวดล้อม ก่อนร่วมหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ปลูกผักเกษตรคนเมือง ชมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทำน้ำยาล้างจานและแจกพันธุ์พืช-ผัก ให้ประชาชนที่พักอาศัยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนวิถีประชารัฐ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
      พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวว่า ประเทศไทยมีการเกษตรเป็นหลัก แต่ต้องเรียนรู้ในการนำอุตสาหกรรมสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ให้เดินหน้าไปพร้อมกัน สิ่งสำคัญในการทำการเกษตรคือแหล่งน้ำ ขอให้ช่วยกันวางแผนการใช้น้ำและร่วมกันหาพื้นที่เก็บน้ำส่วนกลาง รวมถึงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไปขยายผลสู่การประกอบอาชีพ โดยเราต้องรู้จักบ้านเมือง ทรัพยากร คนและวัฒนธรรมของเรา เพราะหากไม่รู้จักแล้วจะทำอะไรไม่ได้ และเมื่อเราเรียนรู้แล้วก็ขอให้หาวิธีการถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

แกลเลอรี่