ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“วราวุธ” ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

“วราวุธ” ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

“วราวุธ” ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2563 มุ่งแก้ปัญหาขยะบนเกาะอย่างมีประสิทธิภาพ

            วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ เข้าร่วมการประชุม​ ซึ่งมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสนี้ด้วย

           ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดการขยะ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะ เพื่อให้เกิดระบบการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง มีความถูกต้องการหลักวิชาการ โดยเฉพาะเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีปริมาณขยะบนเกาะจำนวนมาก เพื่อลดปัญหาการขนส่งขยะข้ามไปกำจัดบนแผ่นดินใหญ่ รวมทั้ง ได้เห็นชอบมาตรการการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยมอบให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เป็นผู้พิจารณาระบบการตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าอย่างเข้มงวด รวมถึงปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย

           นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณารายงาน EIA จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วง สถานีศรีรัช-เมืองทองธานี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยเพิ่ม ๒ สถานี เพื่อเข้าสู่เมืองทองธานี 2) โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ 3) โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมสำหรับเช่า จำนวน 246 ห้อง อีกด้วย

แกลเลอรี่