ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมทรัพยากรธรณี จับมือหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างเครือข่ายพันธมิตรและเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์

กรมทรัพยากรธรณี จับมือหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สร้างเครือข่ายพันธมิตรและเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์

          พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีบนเนื้อที่กว่า 10 ไร่แห่งนี้ กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณีในพื้นที่ภาคใต้ด้วยอาคารขนาด 3 ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 14,000 ตารางเมตร จะแล้วเสร็จและเปิดเข้าชมได้ปลายปี 2562

          วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 กรมทรัพยากรธรณีจัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองท่าข้าม  การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โรงเรียนพุนพินพิทยาคม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ร่วมเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน

           โอกาสนี้ กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองท่าข้าม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ เพื่อประสานความร่วมมือ และส่งเสริมการดำเนินงานด้านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ สร้างเครือข่ายพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ ธรรมชาติวิทยา และศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นที่ดีงาม ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคมอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรธรณี, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่