ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งใหม่

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งใหม่

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางซาราห์ เทย์เลอร์ เอกอัครราชทูตแคนาดาเข้าเยี่ยมคารวะ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ โดยได้แลกเปลี่ยนนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายหลังวิกฤต COVID-19 การจัดการป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี (การจัดการไฟป่า การปกป้องทรัพยากรทางทะเล อาคารสีเขียว)
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตแคนาดาชื่นชมการจัดการพื้นที่ห้วยขาแข้ง โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของเสือโคร่ง  และขอให้ประเทศไทยสนับสนุนการจัดทำ FTA ASEAN-Canada 
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เชิญชวนให้เยือนอุทยานแห่งชาติทางทะเลของไทย

แกลเลอรี่