ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓


เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 2563 นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อหารือท่าทีประเทศไทยสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓๑ (31st ASOEN) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน  รวมถึงความร่วมมือกับประเทศอาเซียน+3  (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) การเสนอขึ้นทะเบียนมรดกอาเซียน

 

แกลเลอรี่