ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สป.ทส. ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล

สป.ทส. ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล

สป.ทส. ทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล

           วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) เวลา 07.30 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต และการปฎิบัติงาน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ กรมควบคุมมลพิษ 

แกลเลอรี่