ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สู่การปฏิบัติ

กระทรวงทรัพยากรฯ  ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สู่การปฏิบัติ

กระทรวงทรัพยากรฯ  ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สู่การปฏิบัติ

     วันนี้ (16 พ.ย. 63) เวลา 10.30 น. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) ไปสู่การปฏิบัติ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีเหมืองหินปนดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู การส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน แผนสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ การไกลเกลี่ยระงับข้อพิพาท และมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น โดยในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนของกระทรวงทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมประชุมหารือฯ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 

แกลเลอรี่