ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สป.ทส. ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สป.ทส. ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สป.ทส. ครั้งที่ 3/2563
      วันนี้ (17 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2563 เพื่อทราบเกี่ยวกับการปิดบัญชีเงินสวัสดิการทส. และเปิดบัญชีเงินกองทุนสวัสดิการ สป.ทส. การจัดหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ สป.ทส. รวมถึงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563 ที่ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม