ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปกท.ทส. เปิดห้องเกียรติยศกรมทะเลฯ สานต่อเจตนารมณ์ รมว.ทส. เชิดชูเกียรติประวัติผู้เกษียณอายุราชการ

ปกท.ทส. เปิดห้องเกียรติยศกรมทะเลฯ สานต่อเจตนารมณ์ รมว.ทส. เชิดชูเกียรติประวัติผู้เกษียณอายุราชการ

ปกท.ทส. เปิดห้องเกียรติยศกรมทะเลฯ สานต่อเจตนารมณ์ รมว.ทส. เชิดชูเกียรติประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
      วันนี้ (18 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดห้องเกียรติยศ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สานต่อเจตนารมณ์ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ จัดสร้างห้องเกียรติยศประจำหน่วยงานขึ้น เพื่อเป็นห้องรับรองและเชิดชูเกียรติผู้ที่เกษียณอายุราชการในคราวมาติดต่อหรือทำธุระภายในหน่วยงาน รวมถึงเป็นสถานที่รวบรวมผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เป็นแหล่งเรียนรู้และถอดบทเรียนในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเสมือนพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งเชิดชูเกียรติของหน่วยงาน 
      นายจตุพร บุรุษพัฒน์  กล่าวว่า  การเกษียณอายุราชการ เป็นเพียงการหมดวาระในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายเท่านั้น แต่หัวใจของนักอนุรักษ์ที่หล่อหลอมมาหลายสิบปีไม่มีวันที่จะเกษียณไปจากจิตวิญญาณของข้าราชการเหล่านั้น ตนต้องขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจอุทิศให้แก่ประเทศชาติมาโดยตลอด ซึ่งห้องเกียรติยศจะเป็นที่ต้อนรับและสะท้อนถึงความดีของทุกท่าน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พี่น้องข้าราชการรุ่นต่อไป 
       ในโอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ยังได้กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายหลังการเปิดห้องเกียรติยศ ณ ห้องประชุมลำแพน ว่า ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ โดยให้มีการหมุนเวียนตำแหน่ง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ รวมถึงเพิ่มการบูรณาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างเบ็ดเสร็จ และรวดเร็ว ทั้งนี้ ขอให้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ

แกลเลอรี่