ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“รมว.ทส. ลงพื้นที่ เชียงราย มอบนโยบาย ป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ย้ำ เรามาแก้ปัญหา ไม่ใช่เพิ่มปัญหาให้ประชาชนแน่นอน”

“รมว.ทส. ลงพื้นที่ เชียงราย มอบนโยบาย ป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ย้ำ เรามาแก้ปัญหา ไม่ใช่เพิ่มปัญหาให้ประชาชนแน่นอน”

“รมว.ทส. ลงพื้นที่ เชียงราย มอบนโยบาย ป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ย้ำ เรามาแก้ปัญหา ไม่ใช่เพิ่มปัญหาให้ประชาชนแน่นอน”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)  ลงพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) เพื่อมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันให้กับส่วนราชการต่างๆ ในระดับจังหวัด โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ร่วมในการมอบนโยบายครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวว่า “ปีนี้ปัญหาหมอกควัน PM2.5 ยังไม่เกิด แต่จะต้องไม่ปล่อยให้เกิดเหมือนในปีที่ผ่านมา ขอให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือกัน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ว่าปัญหามลพิษ แม้ไม่เกิดผลกระทบในทันที แต่มีความอันตรายไม่แพ้โควิด-19 วันนี้จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีต วิถีชีวิตและวัฒนธรรมบางอย่างอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไป ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาไฟป่าหมอกครัวนี้เป็นอย่างมาก ขอยืนยันว่า “เราไม่ได้มาเพื่อเพิ่มปัญหา แต่เรามาเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน” โดยส่วนราชการต้องเร่งทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการเผาของชาวบ้าน” พร้อมย้ำว่า ปัญหามลพิษ แก้ปัญหาได้ด้วยการปลูกต้นไม้ แต่หัวใจสำคัญในเบื้องต้น คือ ป้องกันไม่ให้เกิดการเผา รวมถึงให้มีการลดเชื้อเพลิงตามธรรมชาติในป่า เช่น เศษใบไม้แห้ง ให้นำออกจากป่าเพื่อนำมาแปรรูปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อไปหรือจำไปจำหน่ายให้ภาคเอกชนเป็นรายได้เพิ่มให้แก่ครัวเรือน โดยเรียกว่ามาตรการนี้ว่า “มาตรการชิงเก็บ”

รมว.ทส. ยังกล่าวอีกว่า “การลดจุดที่เกิดการเผาไหม้ (Hotspot) อาจไม่ง่าย แต่เป็นงานที่ท้าทาย เพื่อช่วยสร้างสภาพอากาศที่ดีให้กับประชาชนคนไทยทุกคน”

“อยากให้เชียงรายที่มีโฆษกประจำในแต่ละพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องเพิ่มสร้างค่านิยมใหม่ให้กับประชาชน” ปกท.ทส. กล่าวเสริม

นอกจากนั้น รมว.ทส. ยืนยันว่าแอพพลิเคชั่นตรวจสภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ มาจากเครื่องมือที่มีมาตรฐานระดับสากล สามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ไม่มีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝง ขอให้ทุกคนมั่นใจ

แกลเลอรี่