ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ยุทธพล ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่

ยุทธพล ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่

ยุทธพล ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชียงใหม่ 

19 พฤศจิกายน 2563 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ ตามนโยบายที่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายไว้ โดยมีนายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
พร้อมด้วย ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา นายฉัตรทอง  เจือจันทร์ หัวหน้าส่วนรวบรวมพันธุ์และจัดการพืชมีชีวิต ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการอนุรักษ์ วิจัย สร้างการเรียนรู้ และให้บริการความรู้ทางด้านพืชพรรณของประเทศ ปัจจุบันมีเป้าหมายในการขยายแหล่งรวบรวมและอนุรักษ์ไม้นอกถิ่นที่อยู่อาศัย ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในโอกาสนี้ ดร.ยุทธพล เยี่ยมชมการจัดแสดงผลการวิจัย และเยี่ยมชมทางเดินชมป่าลอยฟ้า Canopy Walkway ด้วย

แกลเลอรี่