ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ทส. จัด MOU ร่วมกับชมรมฯ ทุนอานันทมหิดล และ มช. แก้ปัญหาฝุ่นควัน พร้อมมอบบ้านผู้พิทักษ์ 2 หลัง”

“ทส. จัด MOU ร่วมกับชมรมฯ ทุนอานันทมหิดล และ มช. แก้ปัญหาฝุ่นควัน พร้อมมอบบ้านผู้พิทักษ์ 2 หลัง”

“ทส. จัด MOU ร่วมกับชมรมฯ ทุนอานันทมหิดล และ มช. แก้ปัญหาฝุ่นควัน พร้อมมอบบ้านผู้พิทักษ์ 2 หลัง”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ของกรมอุทยานสัตว์แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กับชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ในบันทึกความร่วมมือการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และฉบับที่ 2 คือ บันทึกความร่วมมือการดำเนินการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนที่จะเป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเชื้อเพลิงและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บริหารของกระทรวงฯ ร่วมในพิธีนี้ด้วย

รมว.ทส. กล่าวว่า “วันนี้เรามาร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ในอีก 10-20 ปีข้างหน้า ลูกหลานของเราจะยังมีอากาศที่บริสุทธิ์ได้หายใจ ด้วยการไม่เผาเศษใบไม้ใบหญ้า แต่เอามาแปรรูปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแทน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมอบองค์ความรู้ให้ต่อไป สิ่งที่เราทำใน อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สำคัญ ในวันนี้ นอกจากอากาศที่สดใสแล้ว การดูแลป่าต้นน้ำ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและคนไทยอีกหลายล้านคนในภาคกลางอีกด้วย”

จากนั้น รมว.ทส. ได้ปลูกต้นรกฟ้า ณ ลานหน้าที่ทำการอุทยานฯ พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการ และชมการสาธิตการจัดการเชื้อเพลิง 6 จุด ได้แก่ การจัดการเชื้อเพลิงด้วยการทำปุ๋ยหมักเติมเชื้อไมคอไรซาของเห็ดถอบในกองเพลิง การจัดการเชื่อเพลิงตามภูมิปัญญาชาวบ้าน การแปรรูปทำภาชนะ การอัดแท่งสำหรับทำเป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน การทำแนวกันไฟและเผาตามกำหนด และจุดสุดท้าย คือ การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ สร้างความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริกิจกรรมปลูกกล้วยป่าและทำฝายชะลอความชุ่มชื้น โดยในการนี้ รมว.ทส. ได้ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ลำธารแม่แตะ เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ป่าต้นน้ำ

ต่อมา รมว.ทส. ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อมอบบ้านในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนให้แก่ นายนันทพัทธ์ ทาเล่ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และมอบบ้านในโครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิทักษ์ให้แก่ นายรังสิต เคหา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซึ่งทั้ง 2 เป็นผู้ประสบภัยพิบัติจากวาตภัยในห้วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไปอีกด้วย

แกลเลอรี่