ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปกท.ทส. ตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำ​ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน​  ทส. ยกกำลัง​ 2  +  4  เพื่อประโยชน์สุข​แก่ประชาชน

ปกท.ทส. ตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำ​ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน​  ทส. ยกกำลัง​ 2  +  4  เพื่อประโยชน์สุข​แก่ประชาชน

ปกท.ทส. ตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำ​ มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน​  ทส. ยกกำลัง​ 2  +  4  เพื่อประโยชน์สุข​แก่ประชาชน

      วันนี้ (24 พ.ย. 63) เวลา 15.30 น. ณ​ ห้องประชุมสายชล​ ชั้น​ 9​ กรมทรัพยากรน้ำ​ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารของกรมทรัพยากรน้ำ​ โดยขับเคลื่อนการดำเนินงาน​ ทส.​ ยกกำลัง​ 2  +  4  ซึ่งให้เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการดำเนินงาน​ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำ​และให้บริการประชาชน​โดยตอบโจทย์ทุกภาคส่วน​พร้อมให้เทิดทูนสถาบัน​  ประชาชนมีส่วนร่วม​ เพิ่มพูนองค์ความรู้และวิชาการ​  และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล​ 
    นอกจากนี้​ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้ฝากให้กรมทรัพยากรน้ำ​ ปรับแผนการดำเนินงานโดยขอให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงาน​โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า​  อีกทั้งให้ปรับโครงสร้างภายในเพื่อรองรับกฎหมายลำดับรองโดยอาศัยมาตรา​ 6  และให้เพิ่มศักยภาพ​  ทักษะ​ ในการดำเนินงาน​ให้แก่บุคลากรของกรมฯ​ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพสูงสุด​ ตลอดจนให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง​ รวมไปถึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน​ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

แกลเลอรี่