ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ทส. นิมนต์ ‘พระมหาสมปอง’ ร่วมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้พร้อมทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่”

“ทส. นิมนต์ ‘พระมหาสมปอง’ ร่วมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้พร้อมทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่”

“ทส. นิมนต์ ‘พระมหาสมปอง’ ร่วมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้พร้อมทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่”
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นิมนต์ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และ พระอาจารย์ ดร.สมพงษ์ รตนวํโส จากวัดสร้อยทอง (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ธรรมะ... เพิ่มคุณค่า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ในกระทรวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
รมว.ทส. กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการเติมเต็มให้ข้าราชการ และบุคลากรทุกคน มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งกายและใจ เพื่อให้เกิดความสงบนิ่ง มีสมาธิ สบายใจ จะสามารถนำไปประยุกต์ให้การปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกระทรวง มีประสิทธิภาพสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไป”
ซึ่งบรรยากาศในงาน ได้มีการรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกด้วย ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ