ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วราวุธ รุกคืบ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จับมือ 6 องค์กรหลัก หนุนผลิตกระป๋องรีไซเคิล หวังเป็นต้นแบบรีไซเคิลครบวงจร

วราวุธ รุกคืบ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย จับมือ 6 องค์กรหลัก หนุนผลิตกระป๋องรีไซเคิล หวังเป็นต้นแบบรีไซเคิลครบวงจร

วราวุธ รุกคืบ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
จับมือ 6 องค์กรหลัก หนุนผลิตกระป๋องรีไซเคิล หวังเป็นต้นแบบรีไซเคิลครบวงจร
      วันนี้ (25 พ.ย. 63) ที่ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้ ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  กับภาคีเครือข่าย 6 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด บริษัท แองโกล เอเซีย เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำร่องบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ประเภทกระป๋องอลูมิเนียม ด้วยการหมุนเวียนนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างครบวงจร เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งทั้งหมดจะต้องร่วมกันจัดทำ Roadmap ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับจากนี้
      นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า การลงนามในวันนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ด้วยการพัฒนาการผลิตและกระบวนการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์จากวัสดุอลูมิเนียมแบบครบวงจร โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะทำหน้าที่สื่อสาร รณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลวิชาการในการนำไปสื่อสารและจัดการระบบรีไซเคิล รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน