ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เลขา​ รมท.ทส.​ นำทีมลงพื้นที่ ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง​ อย่างต่อเนื่อง

เลขา​ รมท.ทส.​ นำทีมลงพื้นที่ ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง​ อย่างต่อเนื่อง

เลขา​ รมท.ทส.​ นำทีมลงพื้นที่
ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง​ อย่างต่อเนื่อง


เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:30 น. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) สถานประกอบการ รายม่อนใจโฮมสเตย์  ที่ถูกตรวจยึดจับกุม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผู้ต้องหาคือ นายวรากร พนมไพร ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา บุกรุกยึดถือครอบครองป่าสงวนแห่งชาติ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย พร้อมทั้งได้ตรวจยึดพื้นที่ 1-3-70 ไร่ โดยในวันนี้ทาง สำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่1 (เชียงใหม่) ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมาย ตาม มาตรา25 แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ห้องพักก่อสร้างด้วยอิฐบล็อก จำนวน 5 ห้อง ทั้งนี้ นายธเนศพลฯ ได้กล่าวให้แนวทางและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการทำงานเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินการกิจกรรมใดๆ ในพื้นที่ม่อนแจ่ม  ขอให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้ให้ไว้กับกรมป่าไม้ และให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์โครงการหลวงเป็นหลัก ซึ่งการลงพื้นที่ติดตามงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย