ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ปลัดกระทรวง ทส. นำทีมประชุม คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 2”

“ปลัดกระทรวง ทส. นำทีมประชุม คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 2”

“ปลัดกระทรวง ทส. นำทีมประชุม คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 2”

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาการส่งเส้นฐานอ้างอิง (Baseline) ภาคป่าไม้ (ระดับการปล่อยอ้างอิงภาคป่าไม้ : FREL และระดับอ้างอิงภาคป่าไม้ : FRL) โครงการเตรียมความพร้อมกลไกเรดด์พลัดของประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม