ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เลขา​ รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่

เลขา​ รมว.ทส.  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา    จังหวัดเชียงใหม่

เลขา​ รมว.ทส.  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา    จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 น. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. พร้อมด้วย นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1 นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ในจุดที่ 1  (จุดก่อสร้างถังเก็บน้ำสำหรับใช้ในอาคารฟอกไต) จุดที่ 2 (จุดก่อสร้างระบบเครื่องกรองก่อนเข้าศูนย์ระบบ RO) จุดที่ 3 (จุดวางท่อส่งน้ำ) จุดที่ 4 (จุดก่อสร้างที่วางปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์)  ณ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านเลขานุการ รมว.ทส. ได้ให้ข้อสังเกตุในการตรวจเยี่ยมโครงการฯ ในครั้งนี้โดยขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดําเนินการให้ได้ปริมาณงานและคุณภาพตามแบบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและแบบแปลนที่ได้มาตรฐานมีความแข็งแรง และความปลอดภัยรวมถึงการปรับพื้นที่บริเวณโครงการฯ ขอให้ดําเนินการให้เรียบร้อย สวยงาม ส่วนในเรื่องของปั๊มส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมทดลองระบบแบบสมบูรณ์ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฯในครั้งหน้า(ระหว่างวันที่15-17 ธ.ค. 2563) การดำเนินการในส่วนอื่นๆของการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แกลเลอรี่