ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัดทส. ลงพื้นที่ทะเลน้อยพัทลุง แหล่งฟูมฟักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

ปลัดทส. ลงพื้นที่ทะเลน้อยพัทลุง แหล่งฟูมฟักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

ปลัดทส. ลงพื้นที่ทะเลน้อยพัทลุง แหล่งฟูมฟักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
      วันนี้ (28 พ.ย. 63) เวลา 9.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมป่าพรุขี้เสียน พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ และได้รับการเสนอชื่อและบรรจุเป็นพื้นที่แรมซาร์ไซต์แห่งแรกของประเทศไทย และยวนนก แหล่งทำรังวางไข่นกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่หอชมธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทะเลน้อย พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
     นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวว่า ทะเลน้อยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและการดำรงชีพของประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งความรู้ทางธรรมชาติ มีความสวยงามของทิวทัศน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ จึงอยากให้ร่วมกันพัฒนาต่อยอดหาวิธีการในการสร้างเอกลักษณ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ที่สำคัญ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนอยากกลับมาซ้ำ อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ โดยขอให้คำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาด พร้อมดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ปลัดทส. ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงทะเลน้อยว่า ทะเลน้อย ทะเลไทย ทะเลแห่งน้ำใจ ทะเลแห่งความรัก เป็นที่พักของนก เป็นที่ประสงค์ของธรรมชาติ เป็นแหล่งฟูมฟักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       จากนั้น เวลา 10.30 น. ได้เดินทางไปยังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย เพื่อรับฟังการบรรยายและปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ ในโอกาสนี้ด้วย

แกลเลอรี่