ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.​ เพิ่มความเข้มข้นการดำเนินงาน​ ยกกำลัง​ 2 บวก​  4 ยกทีมผู้บริหารกระทรวงฯ​ ประชุมมอบนโยบายให้แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ทส.​ เพิ่มความเข้มข้นการดำเนินงาน​ ยกกำลัง​ 2 บวก​  4 ยกทีมผู้บริหารกระทรวงฯ​ ประชุมมอบนโยบายให้แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ทส.​ เพิ่มความเข้มข้นการดำเนินงาน​ ยกกำลัง​ 2 บวก​  4 ยกทีมผู้บริหารกระทรวงฯ​ ประชุมมอบนโยบายให้แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2563) เวลา​ 11.00​ น.​นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)​เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและให้แนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ​ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา​ ​ โดยหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​  คือ​ การดำเนินงานร่วมกับประชาชน​ เร่งรัดการดำเนินงาน​และทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ​
​เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน​ ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ​  ด้านทรัยากรน้ำ​ และด้านสิ่งแวดล้อม​ เช่น​ การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน​ (คทช.)​ ให้เร่งรัดดำเนินการและเป็นไปตามกฎ​ กติกา​  การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม​ น้ำแล้ง​ น้ำสำหรับอุปโภค​ บริโภค​  น้ำเพื่อการเกษตร​และอุตสาหกรรม​ ให้กรมทรัพยากรน้ำ​และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล​ ดำเนินการร่วมกัน​ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงยประมาณ​ เพื่อป้องกัน​  แก้ไข​ และบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน​ ให้ประสานความร่วมมือไปยังเลขาธิการอาเซียน​ และประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ​ เพื่อสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงที​ การแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย​ ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนว่าทำเพื่ออะไร​ ทำแล้วมีผลกระทบอย่างไร​ เป็นต้น
      การประชุมครั้งนี้ มีนายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ และ​รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช​ 
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี​ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ​ ผู้บริหารกรมป่าไม้​ กรมทรัพยากรน้ำ​ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล​ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา  ผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงฯ​ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่​ เข้าร่วมประชุมฯ ณ​ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสงขลา​ ด้วย

แกลเลอรี่