ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคกก.กองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2563

ทส.ประชุมคกก.กองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2563


          วันนี้ (1 ธ.ค. 63) เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับโครงการต่าง อาทิ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชุมชนพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีษะเกษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประกาศเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอน ของมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต รวมถึงการพิจารณา (ร่าง)แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่าย ทสม. การดำเนินงานตามมาตรา 23(1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดซื้อที่ดินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และการเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณีเงินสมทบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล และห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่