ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ปูทางสู่ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับไอร์แลนด์

ทส. ปูทางสู่ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับไอร์แลนด์

ทส. ปูทางสู่ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับไอร์แลนด์


                 วันนี้​ (2 ธันวาคม 2563) เวลา 14.00​ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับนายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาที่โลกต้องเผชิญร่วมกัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายหลังวิกฤต COVID-19 และการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งด้านดิน น้ำ ป่า โดยดำเนินกิจกรรมปลูกป่า จิตอาสาภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำ ทั้งนี้ ไอร์แลนด์ยินดีแลกเปลี่ยนมาตรการเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสมดุลคาร์บอน (Carbon neutral) ในปี ค.ศ. 2050 

 

 

แกลเลอรี่