ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2563 ย้ำแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกปัญหา อย่างเร่งด่วน

ทส. ร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2563 ย้ำแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกปัญหา อย่างเร่งด่วน

ทส. ร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2563 ย้ำแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกปัญหา อย่างเร่งด่วน

       วันนี้ (3 ธ.ค.63) เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมฯ โดยที่ประชุมได้รับทราบผลความคืบหน้าการลงพื้นที่ เพื่อติดตาม เร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ของสมัชชาคนจนในพื้นที่ 5 จังหวัด (จ.ขอนแก่น ,จ.สุรินทร์ ,จ.กาฬสินธุ์ ,จ.ชัยภูมิ และจ.นครพนม) จำนวน 7 กรณีปัญหา ซึ่งพล.อ.ประวิตร ได้มอบหมายให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กษ. เป็นผู้เร่งรัด ติดตาม แก้ปัญหาต่างๆดังกล่าว ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว และรับทราบความคืบหน้า แนวทางการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤต covid-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมทั้งชุมชนชนบท ของสมัชชาคนจน ในพื้นที่ 47 ตำบล 20 จังหวัด ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ จากมาตรการ สถานการณ์ฉุกเฉินที่รัฐบาลประกาศ ที่ผ่านมา  ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ ตามข้อเสนอของสมัชชาคนจน ที่สำคัญได้แก่ การแก้ไขปัญหากรณี โครงการอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชร จ.ชัยภูมิ ,ปัญหาที่ราชพัสดุ หนองน้ำขุ่น จ.ขอนแก่น ,ปัญหาโครงการฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ ,ปัญหาการตัดโค่นต้นยางพาราในพื้นที่ จ.พัทลุง ,จ.นครศรีธรรมราช และจ.ตรัง เป็นต้น
      ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนทุกปัญหา อย่างเร่งด่วน และได้กำชับ ขอให้ ทส.,มท.,กษ.,กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน โดยต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการ ของประชาชน ให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว  เป็นรูปธรรม มุ่งประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม เป็นสำคัญ มีการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเด็ดขาด

แกลเลอรี่