ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563

ทส.ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563

ทส.ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563
      วันนี้ (4 ธ.ค. 63) เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการรายงานข้อเท็จจริงกรณีโครงการสร้างเขื่อนในแหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง การเพิกถอนพื้นที่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา (บางส่วน) ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อก่อสร้างอาคารสถานที่รองรับการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร ช่องสายตะกู แนวทางการดำเนินการในการนำเสนอพื้นที่ระหว่างพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน และพื้นที่ระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนอง เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ และการเตรียมการผนวกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่