ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อพบปะและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ทส. ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อพบปะและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ภาคใต้พบปะและรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน พร้อมทั้งร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย พื้นที่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ดังนี้  ๑. ป่าสงวนแห่งชาติ ๑๐ พื้นที่, ๒. ป่าชายเลน ๑ พื้นที่, ๓. ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑ พื้นที่ โดยในการนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน ๗ จังหวัดได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พัทลุง พังงา ระนอง นราธิวาส ตรัง และนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัยและ
มีที่ดินทำกิน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐอีกด้วย

          โอกาสนี้ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมในพิธี ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่