ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผต.ทส. (นายประลอง ดำรงค์ไทย) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุง (30 พ.ย. 60)

ผต.ทส. (นายประลอง ดำรงค์ไทย) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุง (30 พ.ย. 60)