ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผต.ทส. (นายสากล ฐินะกุล) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (2 ธ.ค. 60)

ผต.ทส. (นายสากล ฐินะกุล) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (2 ธ.ค. 60)