ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผต.ทส. (นายสากล ฐินะกุล) เป็นประธานเปิดงาน "ปั่นเพื่อป่าและลำธาร ครั้งที่ 3" และประธานเปิดงาน "วันสิ่งแวดล้อมไทย" ณ จังหวัดพิษณุโลก (3 ธ.ค. 60)