Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กรมทรัพยากรธรณีลงพื้นที่โสกผีดิบ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาแห่งใหม่ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

กรมทรัพยากรธรณีลงพื้นที่โสกผีดิบ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาแห่งใหม่  ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

         วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจราชการ บริเวณพื้นที่โสกผีดิบ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โอกาสนี้ กรมทรัพยากรธรณี โดย ดร.ประดิษฐ์ นูเล และนายทรงกลด ประเสริฐทรง
นักธรณีวิทยาจากสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต ๒ ร่วมให้ข้อมูลด้านธรณีวิทยาในการลงพื้นที่ครั้งนี้

         โสกผีดิบ คำว่า"โสก" เป็นภาษาอีสาน แปลความได้ว่าเป็นบริเวณที่เกิดการกัดเซาะจากกระแสน้ำ จนกลายเป็นโสกหรือโตรกธารน้ำไหล 

         โสกผีดิบ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวน้อย หมู่ ๘ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เกิดในหมวดหินภูทอก อายุยุคครีเทเซียสตอนปลาย  ซึ่งประกอบไปด้วยหินทรายเป็นส่วนใหญ่ วางตัวเอียงเทเล็กน้อยไปทางทิศเหนือ  แสดงลักษณะโครงสร้างทางตะกอนวิทยาแบบชั้นเฉียงระดับ (Cross bedding)

           โสกผีดิบมีลักษณะทางธรณีสัณฐานที่เกิดจากการผุพัง (Weathering) และ การกร่อน (Erosion) ได้หินรูปร่างแปลกตามากมาย มีลักษณะคล้ายลานหินตะปุ่ม ตะป่ำ และแท่งเสาหิน ลักษณะดังกล่าวเกิดจากการที่มีแรงมากระทำต่อเนื้อหินก่อให้เกิดรอยแยก (Joint) ในเนื้อหินสองแนวตัดกัน คือ ๑) แนวรอยแยกวางตัว เหนือ-ใต้  ๒) แนวรอยแยกวางตัว ตะวันออก-ตะวันตก ต่อมาถูกน้ำฝนและน้ำผิวดินกัดกร่อนบริเวณรอยแยกทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ เนื้อหินตามแนวรอยแยกถูกน้ำพัดพาหายไป เหลือแต่เนื้อหินตรงกลางเป็นก้อนปุ่มมน กาลเวลาผ่านไป การกัดกร่อนขยายพื้นที่มากขึ้น จนเกิดเป็นลักษณะโสกหรือโตรกธารน้ำไหลอย่างที่เห็น

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรธรณี, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่