ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อ.ส.พ.จัดกิจกรรม “รู้รักษ์กล้วยไม้ถวายพ่อ”

อ.ส.พ.จัดกิจกรรม “รู้รักษ์กล้วยไม้ถวายพ่อ”

เมื่อวันที่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ รศ.ดร.ธนิต ธงทอง กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์          เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ “รู้รักษ์กล้วยไม้ถวายพ่อ” ณ เรือนกล้วยไม้ไทย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และนิทรรศการด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ตลอดจนกิจกรรมการสาธิตการขยายพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ การผสมเกสรกล้วยไม้ และการนำกล้วยไม้ออกจากขวดโดยชุมชนบ้านปงไคร้ รวมถึงการเสวนาวิชาการเรื่อง “กล้วยไม้ไทยอนุรักษ์อย่างไรให้ยั่งยืน” โดยชุมชนอนุรักษ์กล้วยไม้และนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้วยไม้ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ ทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ ภายในเรือนกล้วยไม้ไทยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เอกสารแนบ

25

ขนาดไฟล์:7.61 Mb | ประเภทไฟล์: .JPG | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

16

ขนาดไฟล์:5.23 Mb | ประเภทไฟล์: .JPG | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

15

ขนาดไฟล์:4.58 Mb | ประเภทไฟล์: .JPG | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

14

ขนาดไฟล์:8.13 Mb | ประเภทไฟล์: .JPG | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง