ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สป.ทส. จัดการประชุม การรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน

สป.ทส. จัดการประชุม การรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน

          วันนี้ (6 ธ.ค.60) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการหมุนเวียนเปลี่ยนงานให้แก่ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการขึ้นไปและตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไป ในสังกัด สำนัก /ศูนย์ / กลุ่ม ส่วนกลาง และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 - 16  

         ในโอกาสนี้ นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆในการหมุนเวียนเปลี่ยนงานซึ่งกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตในสายอาชีพว่าจะต้องมีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สามารถทำงานในด้านต่างสายงาน ,ต่างหน่วยงาน ,ต่างพื้นที่ และต่างลักษณะงาน พร้อมทั้งกล่าวว่า ข้าราชการยุคใหม่ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการประชุมครั้งนี้ มีข้าราชการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการรับฟังกว่า 200 คน 

ภาพ / ข่าว / เผยแพร่ : ศรัณญภัทร 

แกลเลอรี่