ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“วราวุธ” รมว.ทส. ลุยต่อลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ย้ำ การปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สร้างความร่วมมือและเร่งแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน

“วราวุธ” รมว.ทส. ลุยต่อลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ย้ำ การปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สร้างความร่วมมือและเร่งแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน

“วราวุธ” รมว.ทส. ลุยต่อลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ย้ำ การปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สร้างความร่วมมือและเร่งแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน

วันนี้ (8 ม.ค.64) เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม (ปกท.ทส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจและมอบอุปกรณ์ยังชีพแก่ผู้พิทักษ์ป่า พนักงานดับไฟป่า เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูนี้ และได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารโควิด-19 โดยมี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรามคำแหงให้การต้อนรับ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ 
        โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมให้แนวทางการดำเนินงานว่า “หัวใจสำคัญในการทำงานจะต้องมีความอดทน มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเรียนรู้ ทำความเข้าใจวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือกัน และเร่งแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน” และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วย นอกจากนี้ รมว.ทส. และ ปกท.ทส. ได้ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงานฯ ในโอกาสนี้ด้วย

 

แกลเลอรี่