ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. “วราวุธ” มอบอ่างเก็บน้ำแม่รำพันพร้อมระบบกระจายน้ำ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวสุโขทัย

รมว.ทส. “วราวุธ” มอบอ่างเก็บน้ำแม่รำพันพร้อมระบบกระจายน้ำ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวสุโขทัย

รมว.ทส. “วราวุธ” มอบอ่างเก็บน้ำแม่รำพันพร้อมระบบกระจายน้ำ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวสุโขทัย 

วันนี้ (8 ม.ค.64) เวลา 15.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพันพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อเป็นของขวัญให้ชาวสุโขทัย ได้ใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำสำหรับเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง ในเขตพื้นที่ จ.สุโขทัย ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งมาโดยตลอด  โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประชาชนบ้านวังหาด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีฯ 

นายวราวุธฯ กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพันพร้อมระบบกระจายน้ำ เป็นโครงการที่ใหญ่และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเพราะจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำอุปโภค บริโภค สามารถชะลอน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง นอกจากนี้ ได้ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันรักษาป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญของประเทศด้วย 

ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ดำเนินการโดย กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศักยภาพในการเก็บกักน้ำทั้งโครงการฯประมาณ  6.758 ล้าน ลบ.ม. แบ่งเป็น 2 อ่าง คืออ่างบนและอ่างล่าง อ่างบนมีความจุเก็บกัก 5.625 ล้าน ลบ.ม. และอ่างล่าง ความจุเก็บกัก 1.133 ล้าน ลบ.ม.  ปัจจุบัน  (8/1/64) ปริมาณน้ำในอ่างเก็บกักได้รวม 4.077 ล้าน ลบ.ม. (อ่างบน 3.377ล้าน ลบ.ม. และอ่างล่าง 0.70 ล้าน ล บ.ม.) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือการเกษตรในพื้นที่ ต.ตลิ่งชัน และตำบลใกล้เคียง ถือเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนกว่า 2,500 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์กว่า 3,500 ไร่

แกลเลอรี่