ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สป.ทส. จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำ “การพัฒนาหัวหน้างาน” รุ่นที่ 4

สป.ทส. จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำ  “การพัฒนาหัวหน้างาน” รุ่นที่ 4

             วันนี้ (6 ธ.ค.60) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำ “การพัฒนาหัวหน้างาน” รุ่นที่ 4 แก่ข้าราชการระดับต้น (ชำนาญการ/ชำนาญงาน) ในสังกัด สป.ทส. ประกอบด้วย สำนักบริหารกลาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวน 4 จังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จำนวน 28 จังหวัด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะและสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้นำและการเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้จากการอบรม ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการได้ โดยการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 มีข้าราชการกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 45 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 -9 ธันวาคม 2560

              ในโอกาสนี้นายสุพจน์  โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 101 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แกลเลอรี่