ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“รัฐมนตรี ทส. มอบนโยบายด้านงบประมาณผ่านระบบทางไกล เน้นใช้งบอย่างเคร่งครัด รอบคอบ และคุ้มค่า”

“รัฐมนตรี ทส. มอบนโยบายด้านงบประมาณผ่านระบบทางไกล เน้นใช้งบอย่างเคร่งครัด รอบคอบ และคุ้มค่า”

“รัฐมนตรี ทส. มอบนโยบายด้านงบประมาณผ่านระบบทางไกล เน้นใช้งบอย่างเคร่งครัด รอบคอบ และคุ้มค่า”

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ไปยังผู้บริหารของทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ รองปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และผู้แทนจากสำนักงบประมาณ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ นโยบายของ รมว.ทส. ได้มีการกำชับดำเนินงานโดยยึดแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี และแนวการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงบประมาณ รวมถึงดำเนินงานตามนโยบาย ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4 อย่างต่อเนื่อง มีการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ อย่างเต็มความสามารถ โดยทั้งหมดนี้ รมว.ทส. ได้เน้นยำให้มีการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รอบคอบ และคุ้มค่า เพื่อให้งบประมาณถูกนำไปใช้จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสุขให้กับประชาชนชาวไทย

แกลเลอรี่