ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ผช. รมว. ทส. 'นพดล'​ เปิดกองอํานวยการควบคุมไฟป่า​ ประจำปี​ 2564​ เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าห้วยขาแข้ง

ผช. รมว. ทส. 'นพดล'​ เปิดกองอํานวยการควบคุมไฟป่า​ ประจำปี​ 2564​ เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าห้วยขาแข้ง


ผช. รมว. ทส. 'นพดล'​ เปิดกองอํานวยการควบคุมไฟป่า​ ประจำปี​ 2564​ เตรียมพร้อมรับมือไฟป่าห้วยขาแข้ง
นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกองอํานวยการควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมกันมอบถุงยังชีพช่วยดับไฟป่า และเครื่องมือดับไฟป่า ให้กับหัวหน้าชุดดับไฟจำนวน 5 หน่วยงาน จากนั้นได้ร่วมชมการสาธิตการดับไฟป่าที่มีการจำลองจุดไฟ และดับไฟป่าเสมือนจริง ณ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี​ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564​ ที่ผ่านมานี้
       ฤดูกาลเกิดไฟป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เริ่มเกิดในต้นเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จึงได้จัดให้มีการเตรียมพร้อมกำลังพล และจัดให้มีพิธีเปิดกองอำนวยการดับไฟป่า โดยในปีงบประมาณ 2564 นี้มีกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ 470 นาย พร้อมเข้าปฏิบัติการควบคุมและดับไฟป่าทันทีหากมีไฟป่าเกิดขึ้น ซึ่งกองอำนวยการควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้งแห่งนี้ ใช้สำนักงานสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง เป็นที่ตั้งกองอำนวยการ มี ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการ มี ผอ. ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ มีหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดจำนวน 4 แห่ง คือ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง สถานีควบคุมไฟป่าเขาปันโสม-โนราห์ สถานีควบคุมไฟป่าห้วยแม่ดี สถานีควบคุมไฟป่ากรึงไกร และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นคณะทำงานหลัก มีหน่วยงานอื่นในสังกัด สบอ. 12(นครสวรรค์) เป็นกำลังเสริม 
       ทั้งนี้ กองอำนวยการควบคุมไฟป่า เป็นกองอำนวยการที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นกองอำนวยการพิเศษ ทำหน้าที่เป็นกองอำนวยการสั่งการบูรณาการกำลังในการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ เช่น ป่าพรุโต๊ะแดง ป่าพรุควนเคร็ง ป่ารอบๆ พระตำหนัก รวมทั่วประเทศ 21 แห่ง
 

แกลเลอรี่